TIDAK PERLU LAGI LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019

Dalam hal dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara Elektronik dan KTP-el tidak memerlukan legalisir.

Untuk dokumen kependudukan lama yang belum menggunakan Tanda tangan secara elektronik atau sistem QR Code tetap memerlukan legalisir.