NILAI PENTING AKTA KEMATIAN DAN AKTA KELAHIRAN

Seperti silih berganti siang dan malam, begitu juga ada yang lahir dan ada yg wafat.

Begitulah siklus kehidupan namun bagi bagi petugas dukcapil siklus kehidupan manusia lahir hingga meninggal dunia adalah peristiwa yang mesti di catat. Petugas dukcapil mencatat semua peristiwa penting yang mengubah status sipil seseorang , meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan anama, dan perubahan status kewarganegaraan. Mengapa orang lahir dan meninggal harus dicatat, seperti bayi yg baru lahir diberikan penghormatan berupa dibuatkan akta kelahiran dan nomor induk kependudukan , dibuatkan juga kartu identitas anak, dan begitu juga penduduk yang meninggal dunia mendapatkan akta kematian. Filosofi  pemberin akta kematian pada hakikatnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir kepada dari negara terhadap warganya.